kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/189 E., 2002/357 K.

PATLAYICI MADDE ATMAK

SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
9.CEZA DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2002/189
K. 2002/357
TEBLİĞNAME NO : 9/5400

TUTUKLU

Silahlı çetenin sair efradı olmak ve patlayıcı madde atmaktan sanık Ü.A.’ın yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair ANKARA 1 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 22.11.2001 gün ve 2001/14 esas, 2001/177 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,

1- Sanığın 7.5.1998 ile 17.5.1998 tarihinde gerçekleştiği kabul edilen patlayıcı madde atma eylemlerinden dolayı 6.12.1981 doğumlu sanık hakkında TCK.nun 55/3.maddesinin uygulanmaması,

2- Sanığın patlayıcı madde atmak eylemlerine gözcülük yapma durumunda feri fail olarak katıldığının kabulü karşısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.11.1995 gün ve 1985/1-402, 1985/572 sayılı kararında belirtildiği gibi TCK.nun 264.maddesinin son fıkrasındaki “birlikte olma” öğesinin ancak TCK.nun 64.maddesinde belirlenen “kesin katılma” veya 65.maddesinin son fıkrasındaki durumlarda uygulanabileceği gözetilmeden TCK.nun 265/8.maddesi uygulanmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 19.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA