kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/410 E., 2002/3423 K.

GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK

GÖREVSİZLİK

ZİMMET

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi

ÖZET : Sanığın, resmi aracın benzin gereksinimi için kendisine teslim olunan “matbu akaryakıt fişini özel aracının akaryakıt borcuna karşılık kullanmaktan ibaret eyleminin; T.C.Yasası 202/1-3,219/3.maddelerinde tanımlanan adiyen zimmet suçunu oluşturabileceğinden görevsizlik kararı verilmelidir.

(765 Sayılı TCY. M. 202, 219)

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2002/410
Karar no :2002/3423
Tebliğname no: :4/2001004935

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Polis memuru olan ve makam şoförü olarak çalışan sanığın, resmi aracın benzin gereksinimi için kendisine teslim olunan “matbu akaryakıt fişini özel aracının akaryakıt borcuna karşılık kullanmaktan ibaret eyleminin; T.C.Yasası 202/1-3,219/3.maddelerinde tanımlanan adiyen zimmet suçunu oluşturabileceği, kanıtları değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeden, görevsiz mahkemede yargılamaya devamla T.C.Yasası 240.maddesinden hüküm kurulması,
2-Kabule göre de, hapis ve temel ağır para cezasına uygulanan takdiri indirim nedeninin memurluktan yoksun kılınma cezasına uygulanmaması ve gerekçesinin de gösterilmemiş olması;
Yasaya aykırı ve sanık .........n müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken C.Y.Yasasının 326/son.maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA