kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/354 E., 2002/533 K.

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET

USULE AYKIRI ÖN ÖDEME

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
9.CEZA DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2002/354
K. 2002/533
TEBLİĞNAME NO : 9/2364


2821 sayılı Sendikalar Kanununa muhalefetten sanık N.B.’nin yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair LÜLEBURGAZ Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 22.6.2001 gün ve 2000/638 esas, 2001/410 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

1- 2821 sayılı yasanın 62.maddesinde yer alan, işe alınan veya hizmet akdi sona eren işçileri, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorunluluğunun amacının, Türkiye genelinde yanı iş kolunda çalışan işçilerin tespiti ile bu iş kolunda kurulu sendikaların % 10’luk üye sayılarının belirlenmesi olup, uyuşmazlık konusu olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerçek anlamda ve doğrudan doğruya zarara uğradığından söz edilemez, kamu davasına katılan sıfatını alabilmenin en önemli koşulu da suçtan, doğrudan doğruya zarar görmüş olmaktır. Bu itibarla, idarenin kamu davasına katılmasına karar verilmesi hukuki değerden yoksun olup, buna dayanılarak idare yararına vekalet ücretine hükmolunması,

2- Hazırlık aşamasında yapılan ön ödeme önerisinin, bildirimi yapılmayan her bir işçi için, ayrı ayrı yapılmadığı ve suç tarihleri itibariyle de para cezalarının miktarlarının eksik hesaplanması nedeniyle usulsüz olduğu nazara alınarak, sanığa yeniden her bir eylemi için ayrı ön ödeme önerisinde bulunulmasından sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, usulsüz ön ödeme önerisine dayanılarak yazılı biçimde karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 14.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA