kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/344 E., 2002/10054 K.

KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK

İŞTİRAK

KORKU

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2002/ 344
KARAR NO : 2002/ 10054
TEBLİĞNAME NO: 8/2001-35652

Korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde ateş etmekten sanıklar Hasan, Derviş’in yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine, zoralıma ve sanık Hüseyin’in cezasının ertelenmesine dair (DOĞANYOL) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.1.2001 gün ve 11 esas, 1 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Üst C.Savcısı ve sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 22.1.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
TCK.nun 264/son madde-fıkrasındaki “birlikte olma” öğesinin ancak TCK. nun 64. maddesindeki kesin katılma veya 65. maddesinin son fıkrasındaki durum-larda uygulanabileceği, sanık Derviş’in eylemi TCK.nun 65/3. madde ve fık-rasında tanımlanan feri katılma boyutunda bulunduğundan mahkemenin TCK.nun 264/son madde ve fıkrasını uygulamaması ve adli sicilden silinemeyecek sekiz yıl ağır hapis cezasına ilişkin kaydı olması nedeniyle de cezası ertelenemeyeceğinden tebliğnamedeki düşüncelere katılınmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre Üst C.Savcısı ve sanıkların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi (ONANMASINA), 31.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA