kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2002/342 E., 2002/459 K.

AMBALAJLAMA

GIDA ÜRETİM İŞYERİ

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI GIDA

İZİN ALMADAN GIDA MADDESİ ÜRETMEK

KAYNAK SUYU

MÜHÜR FEKKİ

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

E. 2002/342
K. 2002/459
Tebliğname No :7M/2000-141834Y A R G I T A Y İ L A M I

560 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye muhalefetten sanık S.D. hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne, dair BEYKOZ 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 13.6.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 19.12.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava konusu kaynak suyunun polikarbonlara doldurulup elle kapaklanması sebebiyle insan sağlığına zarar verecek muhteviyatta olması, istihsali uygun şekilde ambalajlanması ve satışı hususunda ilgili Bakanlık teşkilatından izin alınmaması ve daha önce iş yeri 560 sayılı KHK de belirtilen şartlara uymadığı için bu şartlar yerine getirilinceye kadar kapatılıp mühürlendiği halde mühür fekki yapılarak faaliyetine devam ettiği için dava konusu edilen sanığın eylemlerinin üç ayrı suçu oluşturduğu ve 560 sayılı KHK ye 4128 sayılı kanunla eklenen 18. maddenin A fıkrasının g, L ve h bentlerine uyduğu gözetilerek uygulama yapılması gerekirken eylem tek suç kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
Hükümden önce 1.8.1999 günlü Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 4421 sayılı yasanın 4/9. maddesi uyarınca 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekiz misline çıkartıldığından ve değişiklik sanık lehine olduğundan TCK’nun 2/2. maddesi uyarınca lehe olan hüküm uygulanarak buna göre hesaplanacak miktar üzerinden sanığa ön ödeme önerisi tebliğ edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, fazla miktarla düzenlenen ön ödeme ihtaratına dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi ve 4421 sayılı yasa hükümleri nazara alınmayarak sanığa fazla para cezasına hükmedilmesi;
SONUÇ:Yasaya aykırı sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA 28.1.2002 günü oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA