kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/576 E., 2002/1151 K.

2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KUNANUNA MUHALEFET

“İçtihat Metni”

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa muhalefetten sanıklar A.G. ve N.N.B.’ın yapılan yargılamaları sonunda; Mahkumiyetlerine dair GAZİANTEP 5.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2.11.2001 gün ve 2000/850 esas, 2001/1190 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yasal olarak yapılmakta olan grev esnasında grevdeki işçilerce kullanılan araçların başka işçiler tarafından kullanılıp aynı işin yapılmasını temine çalışılmasına engel olmaya kalkışılmasının Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 25. maddesinde tanımlanıp aynı yasanın 70/2.maddesinde unsurları ve yaptırımı öngörülen kanunsuz grev kararı vermek suçunu oluşturmadığı gözetilmeden yazılı biçimde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı ve sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 23.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA