kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/10809 E., 2002/8917 K.

BANKANIN ARACI KILINMASI

DOLANDIRICILIK

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas : 2002/10809
Karar : 2002/8917
Tebliğname : 11/2002127653 DURUŞMALI


YARGITAY İLAMI

Dolandırıcılık suçundan sanıklar Niyazi ve Erol’un yapılan yargılanmaları sonunda: Sanık Erol hakkında açılan kamu davasının bu dosyada tefrikine, sanık Niyazi’nin TCK.nun 504/1-7-son, 522 ve 59. maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay ağır hapis ve 242.666.666 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair KARTAL 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.6.2002 gün ve 2002/41 Esas, 2002/181 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekilleri ve C.Savcısı tarafından istenilmiş, sanık Niyazi yönünden duruşmalı inceleme isteğinde bulunulmuş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının düzeltilerek onama isteyen 21.8.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle sanık hakkında tayin olunan cezanın nevi ve miktarı itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilip duruşma usulen icra edildikten sonra incelenerek gereği görüşüldü:
I-Sanık Erol hakkında verilen tefrik kararının temyiz kabiliyeti olmadığından vekilinin temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
II-Sanık Niyazi hakkındaki temyize gelince:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre C.Savcısının suçun niteliğine, sanık vekilinin sübuta yönelik ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Sanığın dolandırıcılığı banka tarafından tahsis edilmemesi gereken kredinin açılmasını sağlamak amacıyla işlediği ve bu amacına da ulaştığı anlaşılmasına göre eyleminin sadece TCK.nun 504. maddesinin 1. bendine uygun olduğu, kredi açan Halk Bankasının kamu kuruluşu olmasının bu kabulü değiştirmeyeceği gözetilmeden eylemin aynı maddenin 1 ve 7. bentlerini ihlal ettiğinden bahisle temel cezanın son fıkraya göre hükmolunması,
2-TCK.nun 522. maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sonucu sanığa eksik ağır para cezası tayini,
Yasaya aykırı; sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün CMUK. nun 321 nci maddesi uyarınca kısmen istem gibi BOZULMASINA, 13.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA