kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/756 E., 2002/3078 K.

DOLANDIRICILIK

TİCARETE HİLE KARIŞTIRMA

YABANCI MADDE İÇEREN BENZİN SATMA

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi


ÖZET : Sanığın önceden yaptığı hile ile yabancı madde içeren standart dışı benzini yakınanlara satma eylemi dolandırıcılık suçunu oluşturur.
(765 Sayılı TCY. M. 363, 503)


Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2002/756
Karar no :2002/3078
Tebliğname no: :4/2000163084


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- TCY.nın 363.maddesinde yazılı ticarete hile karıştırma suçunun satış sırasında yapılan hileyi aynı yasanın 503.maddesinde yazılı dolandırıcılık suçunun ise satıştan önce yapılan hileyi cezalandırdığı gözetilerek sanığın önceden yaptığı hile ile yabancı madde içeren standart dışı benzini yakınanlara sattığının anlaşılması karşısında eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,
2- Sanığın yakınanlara karşı eyleminin aynı yer ve zamanda gerçekleşmesi nedeniyle TCY.nın 80.maddesinin uygulanması gerekirken uygulamasına yer olmadığına karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve sanık .......’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 5.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA