kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1999/9 E., 1999/1823 K.

GÖREVİ SAVSAMA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :1999/9

Karar no :1999/1823

Tebliğname no:4/26183Görevi savsama suçundan sanıklar F T ile E L
hakkında TCY.nın 230/1,647 sayılı Yasanın 4,6.maddeleri uyarınca 1.310.000’er
lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, cezalarının ertelenmesine ilişkin
ANKARA Asliye 12.Ceza Mahkemesinden verilen 1997/643 Esas, 1997/1877 Karar
sayılı ve 30.12.1997 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi sanıklar
F Tile E L tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş
olduğundan;Yargıtay C.Başsavcılığının 23.12.1998 tarihli bozma isteyen
tebliğnamesiyle 4.1.1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası,
başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde müdür
ve memur olan sanıkların, 1997 yılı Ocak ve Şubat aylarında taşradan gelen
hükümlerle ilgili belgeleri bilgisayara geçirip üzerine saklanmaları yolunda
kaşe basarak içine koyup ağzını bağlayarak arşive götürülmesi için teslim
ettikleri torbayı, hizmetlinin koridora bırakması ve burdan da başkalarınca
alınıp çöpe atılmasından ibaret olan eylemde, hükme dayanak alınan Arşiv
Yönetmeliğinin 12. ve 13.maddelerine nasıl uyulmadığı ve torbanın akibetini
hemen araştırma görevini yükleyen hukuksal düzenlemenin ne olduğu
açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararları verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanıklar F T ve EL’ nin temyiz
nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN
BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp
sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
25.2.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 15.3.1999.


 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA