kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1999/1380 E., 1999/2184 K.

MÜHÜR BOZMA

“İçtihat Metni”T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi BOZMA ÜZERİNE

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :1999/1380

Karar no :1999/2184

Tebliğname no:4/46682Mühür bozma suçundan sanık Alaattin hakkında TCY.nın
274/1,72,647 sayılı Yasanın 4,6.maddeleri uyarınca 1.160.000 lira ağır para
cezasıyla hükümlülüğüne,cezasının ertelenmesine ilişkin ARAKLI Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 1996/74 Esas, 1998/27 Karar sayılı ve 10.3.1998 tarihli
hükmün temyiz yoluyla incelenmesi sanık Alaattin Çobanoğlu müdafii tarafından
istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 16.2.1999
tarihli onama isteyen tebliğnamesiyle 22.2.1999 tarihinde daireye gönderilen
dava dosyası, başvurunun nitelik ve kapsamına göre
görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın hükümlülüğüne gerekçe gösterilen 9.5.1997 tarihli
Trabzon Ticaret Sicili yazısında 24.3.1995 tarihinden itibaren şirketin yasal
temsilcilerinin adlarının belirtildiğinin anlaşılması karşısında, suç
tarihinin 30.9.1994 olduğu gözetilerek bu tarihte şirketi temsil ve idareye
sanığın yetkili olmadığı araştırılıp, sonucuna göre hüküm kurulması
gerekirken eksik soruşturma ve yasal olmayan gerekçe ile hükümlülüğüne karar
verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Alaattin müdafiinin temyiz nedenleri
yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN
BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp
sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
3.3.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 11.3.1999.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA