kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2001/18755 E., 2002/147 K.

3167 SAYILI YASADA OBJEKTİF SORUMLULUK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
10.CEZA DİRESİ

E. 2001 /18755
K. 2002 /147
Tebliğname No :10 / 104924


YARGITAY İLAMI

3167 sayılı kanuna aykırılık suçundan sanık S.Z.’in yapılan yargılanması sonunda ;
Beraatine dair ANKARA 18.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 01.06.2000 gün ve 1999
/771 esas ; 2000/603 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil
vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onanma isteyen
tebliğnamesi ile 03.07.2001 tarihinde daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü :
TTK.nun 599.Maddesinin “poliçeden (çekten )dolayı kendisine müracaat olunan
kimse keşideci veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya mevcut olan
münasebetlere dayanan defileri , müracaatta bulunan hamile karşı ileri süremez. “ açık hükmü
karşısında ve dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 09.10.1989 gün ve
7/2133-280 sayılı ilamında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 3167 sayılı Yasanın objektif
sorumluluk esasını benimsemiş olduğu da dikkate alınıp , yasada belirli diğer unsurları
taşıyan suç konusu çekin ibrazında karşılıksız çıkması nedeniyle atılı suçun oluştuğu
gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması ,
Yasaya aykırı,müdahil vekillerinin itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden
hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA , 08.01.2002 gününde
oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA