kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2001/17907 E., 2002/2090 K.

SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y
6. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No :2001/17907
Karar No :2002/2090
Tebliğname:6/119838Sahtecilikten sanık O.T.Ö.nın hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair BAKIRKÖY 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.4.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 6.12.2001 tarihli tebliğname ile 20.12.2001 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Boş olarak çalınıp sahte düzenlenen suça konu çeki 1. ciranta olarak imzalayıp satın aldığı mal karşılığı vererek çıkar sağlayan sanığın, yüklenen suçu işlediğinin iddia, dolaylı kabullenme, bilirkişi raporu ve dosya içeriğine göre kanıtlandığı gözetilmeyerek, mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, O yer C.Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 19.2.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA