kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/35338 E., 2002/4599 K.

MANEVİ TAZMİNAT

“İçtihat Metni”

TC
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ


E. 2001/35338
K. 2002/4599
T. 21.03.2002


Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık M.T.nin yapılan yargılaması sonucunda, davanın ortadan kaldırılmasına dair (ÇANAKKALE) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.12.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 9.11.2001 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünldü.
Talep edilen manevi tazminat miktarı itibariyle hükmün temyiz kabiliyeti bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Mahkece ön ödemeye bağlı ortadan kaldırma kararı verilmesi karşısında yargılama imkanı a bulunmadığı cihetle talep edilen manevi tazminat ile ilgili olarak müdahilin CMUK.nun 358/1 maddesi gereğince hukuk mahkemesine başvurma imkanı bulunduğu kabul edilmiştir.
Yapılan duruşmaya toplanan delillere , gerekçeye hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 21.3.2002 tarihinde oybirliğiyla karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA