kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2001/30092 E., 2002/12232 K.

BAŞKASININ ARAZİSİNE HAYVAN SOKARAK ZARAR VERMEK

HAFİF PARA CEZASININ ÜST SINIRI

SABIKA KAYDININ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASI

ZARARIN PEK HAFİF OLMASI

“İçtihat Metni”

TC
YARGITAY
10. Ceza Dairesi

E. 2002/30092
K. 2002/12232
T. 18.03.2002

Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 28.11.2001 tarihinde daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
1- Sanık aşamalarda; müştekinin arazisine girerek zarar verdikleri iddia edilen hayvanların oğulları tarafından otlatıldığını belirtmesine göre, atılı suçu işlediğini gösterir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıtların nelerden ibaret olduğu karar yerinde gösterilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
a) TCK’nın 518/3. maddesinde seçimlik olarak öngörülen ve mahkemece esas alınan 10-35 lira arası hafif para cezasının suç tarihi itibariyle 4421 sayılı Yasa uyarınca üst sınırında 22.815.000. lira olduğu; TCK’nın 119/5. maddesine göre yapılacak artırımın da bu miktarı geçemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde fazla para cezası tayini,
b) Suç tarihi itibariyle verilen zararın değerinin pek hafif olduğu gözetilmeyerek sanık hakkında TCK’nın 522. maddesinin uygulanmaması,
C) Sanığın adli sicil belgesinde yer alan hükümlülüğünün 3682 sayılı Yasanın 8. maddesinde öngörülen silinme koşullarını taşıdığı gözetilmeden 647 sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanmamasında gerekçe gösterilmemesi,
Yasaya aykırı, o yer ve üst Cumhuriyet Savcılarının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 18.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA