kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/10424 E., 2002/11750 K.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YAPMAK

İZİNSİZ TOPLANTI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2002/ 10424
KARAR NO : 2002/ 11750
TEBLİĞNAME NO: 8/2002-17664

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmekten sanık Halilin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve karar kesinleştiğinde video kasetinin Emniyet Müdürlüğüne iadesine dair (ÜSKÜDAR) 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28.3.2001 gün ve 1693 esas, 455 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 15.10. 2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Hükmolunan cezanın tür ve tutarına göre sanık vekilinin duruşma isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca (REDDİNE),
Dosya üzerinde yapılan incelemede;
Sanık aşamalarda kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmadığını savun-muş, 12 Aralık 2000 günlü video-kaset çözümüne ilişkin bilirkişi raporundan dos-yada fotoğraflı nüfus cüzdan fotokopisi bulunan sanığın bu toplantı ve yürüyüşe katıldığının teşhis edilemediğinin belirlenmiş bulunması karşısında; 12.12.1999 gün ve saat 13.30 zamanlı olay tutanağı mümzileri H.Murat, Bülent, Selçuk, Celal, Tacettin ve Cahit’ın sanığın hazır olacağı oturumda, bu mümkün olamaz ise kendilerine sanığın fotoğrafı gösterilip ve savunmaları da okunarak tanık sıfatıyla dinlenmelerinden sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, sanığın genelde başörtüsünü savunan, başörtüsü uygulamaları ile ilgili tepkisini içeren ve dava konusu toplantı ve gösteri yürüyüşe katıldığı konusunda herhangi bir ikrarının bulunmadığı 16.3.2001 günlü duruşma oturumunda ibraz ettiği savunma dilekçesi de gerekçe yapılmak suretiyle eksik soruşturma ile ve varsayıma dayalı olarak yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde gö-rülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 18.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA