kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2001/22975 E., 2001/24287 K.

1961 TEK SÖZLEŞMESİ

SUÇU ORTAYA ÇIKARMAK

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK

UYUŞTURUCU SUÇLARI İLE DİĞER DAVALAR BİRLİKTE GÖRÜLEMEZ

“İçtihat Metni”

TC
YARGITAY
10. Ceza Dairesi

E. 2001/22975
K. 2001/24287
T. 27.11.2001

Uyuşturucu madde bulundurmak (kullanmak amacıyla) suçundan sanıklar sanıklar O.T ve R.K’ın yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine dair SAMSUN 4.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 06.6.2001 gün ve 2000/727 esas 2001/945 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 11.10.2001 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
2313 sayılı Kanunun 27/1 ve 2918 sayılı Kanunun 58. maddelerine aykırı olarak uyuşturucu madde bulundurmak ve sarhoşluk suçlarından açılan davaların birlikte görülüp karara bağlanması, sarhoşluk suçundan verilen beraat hükümlerinin temyiz edilmeden kesinleşmesinden dolayı uyuşturucu madde bulundurmak suçundan açılan davalar fiilen ayrılmış olduğundan ve bu aykırılığın giderilmesine olanak kalmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1-Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesinin 15.6.2000 tarih ve 2000/102-999 sayılı raporunda; sanıkların kullanmak amacı ile bulundurduğu ileri sürülen tabletlerin “Benzodiazepin türevi Klonazepam etken maddesi içeren ve yeşil reçeteye tabi olan Rivotril isimli müstahzar olduğu, bir başka dava nedeniyle düzenlenen Adli Tıp Kurumu 5.İhtisas Kurulu’nun 15 Şubat 1999 tarih ve 240 karar numaralı raporunda ise; “Klonazepam etken maddesi içeren Rivotril tabletinin, yeşil reçete ile satılması gereken kontrollü ilaçlardan olduğu, uyuşturucu madde kapsamına girmediği” belirtilmiştir. Rivotril isimli tabletler; içerdiği “klonozepam” adli kimyasal maddenin 2313 ve 3298 sayılı Kanunların verdiği yetki uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer almaması nedeniyle uyuşturucu madde olarak kabul edilemez. Sanıkların bu maddeyi kullanmaları ve kullanmak amacı ile bulundurmaları uyuşturucu madde kullanmak ve veya kullanmak amacı ile uyuşturucu madde bulundurmak” suçunu oluşturmaz.
Öte yandan; 6197 sayılı Eczacılık ve Eczaneler hakkında Kanunun 43.maddesinde, “tıbbi ecza ve müstahzarları” izinsiz satanlar veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar hakkında TCK’nın 409.maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun 24.maddesinde, reçete karşılığında verilmesi gereken ilaçların reçetesiz verilmesi yasaklanmış ve 44.maddesinde bu yasağa aykırı hareket edenlere uygulanacak yaptırım gösterilmiştir. Yeşil Reçeteye tabi bir ilacı izinsiz satan hakkında 6197 sayılı Kanunun 43.maddesinin yollaması ile TCK’nın 409. maddesinin; aynı nitelikteki ilacı yeşil reçetesi olmayan birine veren hakkında ise 6197 sayılı Kanunun 24 ve 44. maddelerinin uygulanması gerekir. Ancak böyle bir maddeyi kullanmak amacı ile alarak kullanan ve veya aynı amaçla bulunduran hakkında uygulanacak herhangi bir yaptırım yoktur.
Açıklanan durumlar nedeniyle; eylemleri suç oluşturmayan sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması,
2-Kabule göre; sanık O’un, diğer sanık R. ile birlikte suç konusu haplardan üçer adet kullandıklarını söyleyerek onun suçunun belirlenmesini sağladığı, sanık R.in ise, diğer sanık O’un soyut beyanı dışında aleyhinde delil bulunmadığı halde ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım ettiği dikkate alınarak, her iki sanık hakkında TCK’nın 405/2.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün belirtilen sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.11.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA