kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2001/15351 E., 2001/19756 K.

AV TÜFEĞİ SAHİPLİK BELGESİ

ŞEHİR KASABA VE KÖY İÇİNDE TAŞIMA

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

E. 2001/15351
K. 2001/19756
Tebliğname No :7M/2000-94557


2521 Sayılı Kanuna muhalefetten Sanıklar M.D. ve arkadaşları
haklarında yapılan duruşma sonunda:Zoralıma dair ÇELİKHAN Sulh Ceza
Mahkemesinden verilen 26.5.2000 tarihli hükmün Yargıtayca
incelenmesi sanıklar tarafından süresinde istenilerek dava evrakı
Cumhuriyet Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 24.9.2001 tarihli
tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan
sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
I-Sanıklar H.T. ve H.D.’nin temyizlerinin incelenmesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan
delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre sanıkların yerinde
görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanıklar H.T. ve H.D.’de
yakalanan av tüfeklerinin müsaderesine dair verilen hükmün istem
gibi ONANMASINA,
II-Sanık M.D.’nin temyizine gelince;
2521 sayılı yasanın 13. maddesinin “Av tezkeresi veya yivsiz
tüfek sahiplik belgesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya
taşıyanlar hakkında TCK’nun 549. maddesindeki ceza hükümleri
uygulanır ve ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir” hükmünü
taşıdığı sanıkta yakalanan av tüfeği sanık adına düzenlenmiş yivsiz
tüfek sahiplik belgesine kayıtlı olup, 2521 sayılı yasanın
uygulanmasına dair yönetmeliğin 10. maddesinin de “bu belge sahibine
belgede kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında, kırsal alanda
taşınması yetkisi sağlar, söz konusu silahların, köy kasaba veya
şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde yada araçların
bagajında taşınıp nakledilmesi zorunlu olduğu” hükmünü içerdiği ve
olay tutanağında sanığın kırsal alanda yakalandığının belirtildiği,
sanıklarında köy dışında yakalandığını beyan etmesi karşısında;
yivsiz tüfek sahiplik belgesine kayıtlı tüfeğin 2521 sayılı yasanın
13. maddesine göre müsadere edilemeyeceğinin düşünülmemesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık M.D.’nin temyiz itirazları bu
itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak
BOZULMASINA, 19.12.2001 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA