kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/9667 E., 2002/10406 K.

BASIN YOLUYLA HALKI DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK

HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2002/ 9667
KARAR NO : 2002/ 10406
TEBLİĞNAME NO: 8/2002-116966

Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmekten sanıklar Ra-mazan, Servet’in yapılan yargılanmaları sonunda; Beraatlerine ve mahkemenin 19.6.2001 tarih, 2001/65-l09 sayılı ilamı ile verilen hükmün iptaline, emanette kayıtlı gazetelerin delil olarak saklanmasına dair (MALATYA) 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 25.6.2002 gün ve 18 esas, 53 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 9.9.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Sanık Ramazan’ın Malatya’da yayınlanan haftalık “medeniyet” isimli yerel gazetenin genel yayın yönetmeni ve yazarı, diğer sanık Servet’in de bu gazetenin yazı işleri müdürü oldukları, sanık Ramazan tarafından yazılan “İslamın Nuru Bakidir” başlıklı yazıda, “... Allahtan habersiz yaşayanlar, müslümanların, üniversitede, başka yerde, müslüman kadınların ve kızlarının başlarının örtünmesine karşı çıkabilecek kadar cesaretini, bizlerin pısırıklığından faydalanarak ortaya koyabildiler... Siz beyinsizler, hiç mi hiç tarih okumadınız, Allah ile mücadeleye girenlerden kimler kazandı ki, sizin gibi beyinsizler kazanabilsin!..... Müslümanlardan rahatsız olanlar Türkiye topraklarını terketsinler, müslümanların örtüsünden rahatsız olanlar, kendilerine yeni bir ülke bulsunlar... ve birkaç seneye kadar da hele daha yetişsin bizim yetiştirdiklerimiz, sizin hesabınızı göreceklerdir... Cumhurbaşkanınızın, başbakanınızın,bakanlarınızın, valilerinizin, emniyet müdürlerinizin cuma namazı kıldırmalarına da razı olacaksınız ama... olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecektir....” ibarelerini taşıyan bölümler ve yazının tümü bir bütün olarak incelendiğinde: Türkiye’deki din anlayışı ve sosyal yaşam biçiminin ahlaka ve dine uygun olmadığı belirtilerek bu anlayışı benimseyenlerin Allah ile mücadeleye girişmiş olarak tanıtıldığı ve bunlara karşı koymayanların pısırıklıkla itham edildiği ve kendi yetiştirdiklerinin, anlayışlarına göre dinsiz olanların, “hesabını görecekleri” belirtilerek bu düşüncedekilerin düşman ilan edilip bu kişilere karşı şiddeti çağrıştıran tümcelerle eylemli mücadeleye çağrı yapıldığı, şeriat düzeninin de bu eylemli mücadele sonunda kurulacağı mesajları verilerek din farklılığına dayanarak halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa ve kin beslemeye alenen tahrik edildiği, tehlike suçu olan TCK.nun 312. maddesinde 4744 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra da eylemin suç olmaktan çıkmadığı gözetilmeden, gazetenin tirajının az olduğu ve Malatya’da bu yazı ile bağlantılı olarak bir olay da meydana gelmediği gerekçeleriyle TCK.nun 2/2. madde-fıkrası uyarınca yeniden yapılan duruşmalı inceleme sonunda kesinleşmiş kararın para cezasına ilişkin kısmın iptali ile yetinilmesi gerekirken, hükmün tümünün iptali ve sanıkların beraatlerine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül-müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 7.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA