kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9645 E., 2002/9460 K.

DOLANDIRICILIK

EKSİK SORUŞTURMA

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
Esas :2002/9645
Karar :2002/9460
Tebliğname :6/2001140921
YARGITAY İLAMI
Dolandırıcılık suçundan sanıklar Mehmet, İbrahim, Ejder, Şafi ve Abdullah’ın yapılan yargılanmaları sonunda: Abdullah hakkındaki dava dosyasının tefrikine, diğer sanıkların beraatlerine dair BATMAN Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.7.2001 gün ve 2000/126 Esas, 2001/98 Karar sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen bila tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Müdahil vekilinin, sanık Abdullah hakkında yasal süresinden sonra vaki ve esasen kamu davasının tefrikine dair olup nihai nitelikte olmaması nedeniyle temyiz kabiliyeti bulunmayan karara yönelen temyiz isteminin CMUK. nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
Müdahil vekillerinin diğer sanıklar hakkında kurulan hükme yönelen temyizine gelince:
Yapı Kredi Bankası A.Ş. Batman şubesinde bireysel müşteri temsilcisi şef olarak görev yapan sanık Abdullah tarafından, mudiler Haluk ve Ayşeye ait hesaplardaki paraların sanıklar İbrahim ve kardeşi Mehmet hesaplarına virman yapılarak abisine vekaleten ve kendi adına asaleten sanık Mehmet tarafından çekildiği ve işlemlere ait dekontlarda adı geçen’in imzalarının bulunduğu anlaşılmasına göre, çekilen suça konu yüksek miktardaki paraları sanık İbrahim’in alıp almadığının tespiti, ayrıca başka il ve banka şubelerine EFT ve havale ile gönderildiği anlaşılan mudi Ayfer hesabından sanık Ejder’in temsilcisi olduğu G Limited şirketinin Yapı Kredi Bankası E Şubesindeki hesabına havale edilen 600.000.000 lira ile mudi Engin’in hesabından sanık Şafi’nin Demirbank İ Şubesine EFT yapılan 1.800.000.000 lira ile ilgili işlemlerin akıbeti araştırılarak sanıklar E ve Ş’nin bu paralar üzerinde tasarrufta bulunup bulunmadıklarının saptanması, sanıkların Batman Şubesinde bulunan hesap ekstreleri incelenerek para akışı ve meslekleri de göz önünde tutularak bu kadar fazla miktarda paranın hesaplarına aktarılmasının normal olup olmadığı, parayı yatıran ve yatış nedenini bilip bilemeyecekleri tartışılıp, sanık Mehmet’in teletel işlemini özel şifresiyle sadece kendisinin yapabileceği hususu da göz önünde tutularak, toplanan delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve sonucuna göre suçun niteliği ve sanıkların davası tefrik edilen sanık Abdullah’ın fiiline iştirak edip etmediklerinin belirlenmesi gerekirken, savunmalara itibarla ve eylemin usulsüz kredi verme olarak değerlendirildiğinden bahisle eksik soruşturmayla beraat hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, müdahil vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi CMUK’nun 32l nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA