kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2001/17195 E., 2002/1252 K.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
6. CEZA DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2001/17195
K. 2002/1252
Tebliğname:6/159699


Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık A. H.nın hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair DENİZLİ 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.10.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından kısmen onama ve kısmen bozma isteyen 26.11.2001 tarihli tebliğname ile 3.12.2001 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Özel belge niteliğindeki suça konu Tüketici Kredi Taahhütnamesi ile düzenleme tarihi bulunmayan ve bu özelliğiyle TTK:nun 688. ve 689.maddelerindeki ögeleri taşımayan senetlerin sahte düzenlenerek bankadan Kredi alınmasından ibaret eylemin TCK’nun 79.maddesi yollamasıyla aynı Yasanın 504/1.maddesine uyan suçu;

27.4.1993 tarihli “Belge” başlıklı ve sanık tarafından sahte olarak düzenlenen ve kendisinin hemşire olarak görev yaptığına ve maaşının hacizli olmadığına ilişkin bildirimin ise TCK’nun 356.maddesinde tanımlanan suçu;

Oluşturduğu,

Ancak; her iki eyleminden dolayı anılan maddelerde öngörülen cezaların tür ve üst sınırına göre suç tarihleri ile inceleme tarihleri arasında TCK’nun 102/4 ve 104/2.maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık sürenin geçmiş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık A. H.n’ın temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CYUY’nın 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA,5.2.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA