kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9900 E., 2002/9658 K.

DOLANDIRICILIK

KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas : 2002/9900
Karar : 2002/9658
Tebliğname : 6/2001144546

YARGITAY İLAMI

Dolandırıcılık suçundan sanık Gündüz’ün yapılan yargılanması sonunda: TCK.nun 503/1, 522, 59 (3 kez), 71 ve 72. maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 36.166.666.666 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair KARTAL 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.7.2001 gün ve 2001/250 Esas, 2001/313 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili ve C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 4.7.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Sanığın O Sigorta Acentesinin diğer sanık Güven tarafından çalıştırıldığını, bu sanığın eğitim düzeyi yeterli olmaması nedeniyle acentenin kendisi adına açıldığı, bunun dışında acenteyle bir ilgisi olmadığı, kendisinden alınan vekaletname ile işlerin sanık Güven tarafından yürütüldüğü, bu vekaletnameye dayanılarak bankadan çek koçanı alıp düzenlediği çekleri çeşitli kişilere verdiğini, çekteki imzaların kendisine ait olmadığına savunmasına, şikayetçilerin de sigorta acentesinin sanık Güven tarafından çalıştırıldığını, bu sanık ile aralarındaki ticari ilişkiler nedeniyle çeklerin onun tarafından imzalanıp verildiğini, sanık Gündüz’ün çek verildiği sırada yanlarında bulunmadığını söylemelerine göre, vekilinin temyiz dilekçesinde açıkladığı karşılıksız çek keşide etmek suçlarından açılan davalarla ilgili dosyaları getirtilip incelenerek, özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi ve delilleri bir bütün halinde değerlendirilerek hukuki durum takdir edilmeden ve sanığın diğer sanık Güven’in fiiline bilerek iştirak ettiğine dair delillerin neler olduğu da karar yerinde gösterilmeden mahkümiyetine dair hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, C. Savcısı ile sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA