kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9822 E., 2002/9145 K.

İZİNSİZ DEFİNE ARAMAK

TEŞEBBÜS

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
Esas :2002/9822
Karar :2002/9145
Tebliğname :11/2002081770

YARGITAY İLAMI

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan sanıklar Musa, Kamil, Burhan ve Kadir’in yapılan yargılanmaları sonunda: 2863 SK. nun 74/2, TCK. nun 61, 59, 65, 55 ve 647 SK. nun 6. maddeleri gereğince Musa ve Kamil’in 3’er ay 10’ar gün ağır hapis ve 8.302.125’er lira ağır para, Burhan ve Kadir’in 1’er ay 3’er gün ağır hapis ve 2.767.375’er TL. ağır para cezasıyla mahkümiyetlerine dair KASTAMONU Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.2.2001 gün ve 2000/149 Esas, 2001/46 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili ve sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 9.7.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-)Sanıklar tarafından define aramak amacıyla kazılan, 1.10. mt. çapındaki çukurun, 45 eğimli yamaçta olması nedeniyle kuzey yönündeki derinliğinin 1.30 mt. güney yönündeki derinliğinin ise, 0.20 mt. olduğu, kazı sırasında toprağa gömülü büyük taşın çıkarılması ile oluşan bu çukurun define elde etmeye elverişli aşamaya ulaştığı, sanıklar tarafından da aynı şekilde kabul edildiği ve suçun tamamlandığı anlaşılmasına rağmen çukurun güney yönündeki derinliği esas alınarak eksik teşebbüs derecesinde kaldığının kabulü ile yazılı şekilde hüküm tesisi.,
2-)Suç tarihi itibariyle ağır para cezasının 91.260.000 TL’den az olamayacağı gözetilmeden, eksik ağır para cezasına hükmolunması,
3-)Katılan vekili lehine vekalet ücretine hükmolunmaması,
Kanuna aykırı, müdahil vekili ile sanıklar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK’nun 32l nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA