kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/9760 E., 2003/16252 K.

TEHDİT

TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No :9760
Karar No :16252
Tebliğname :2001/141574
Tehdit ve sövme suçlarından sanık Ahmet’in yapılan yargılaması sonucunda; Davanın reddine ve gereği için dosyanın C.Savcılığına gönderilmesine dair (ERDEMLİ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.6.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Yerel C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 8.4.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Tehdit suçundan dosyanın C.Savcılığına gönderilmesine ilişkin verilen kararın davayı sonuçlandıran hükümlerden olmadığı, bu nedenle mahkemece verilen kararın CMUK.nun 305/1. maddesi uyarınca temyizi kabil kararlardan olmadığından Yerel C.Savcısının temyiz isteminin aynı kanunun 317. maddesi uyarınca reddine.
Sövme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince,
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA 8.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA