kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/10017 E., 2002/9439 K.

DOLANDIRICILIK

EKSİK SORUŞTURMA

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
Esas : 2002/10017
Karar : 2002/9439
Tebliğname : 6/ 2001166726
YARGITAY İLAMI
Dolandırıcılık suçundan sanık Mustafa’nın yapılan yargılanması sonunda: TCK.nun 504/4, 59, 523, 71, 72 ve 326/son maddeleri gereğince 16 ay 20 gün ağır hapis ve 47.706.700 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair DENİZLİ 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.9.2001 gün ve 2001/260 Esas, 2001/293 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 8.7.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
1-Sanığın aşamalarda, merkezi Washington’da bulunan WSA adlı kuruluştan 1991 yılında kendisine pasaport aldığını, bunu öğrenen kişilerin aynı pasaporttan kendilerine de temin etmesi talebinde bulunduklarını, Denizli’de bulunan yeminli tercümanlardan temin ettiği formları doldurup adı geçen kuruluşça belirlenen ücretleri alarak zarfın içine koyup gönderdiğini, bir süre sonra pasaportların geldiğini, kimseden fazla para almadığını, bu pasaportların yurt dışına çıkışta geçerli olmadığını belirttiğini ve kimseyi dolandırmadığını, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesinde bu konu ile ilgili olarak yargılandığını savunması karşısında, WSA’nin ulusal ya da uluslar arası kabul gören yasal bir kuruluş olup olmadığı, sanığın evinde ele geçen ve adli emanete alınan anlaşma metninin tercümesi yaptırılarak, sanığın adı geçen kuruluşla yaptığı anlaşmadaki konumu, Sandıklı C.Başsavcılığınca 1996/1312 Hz. sayısı ile yapılan hazırlık tahkikat evrakının 4.12.1996 tarihinde tefrik edilmiş olması nedeniyle sanık hakkında bu suçtan açılmış başka davaların bulunup bulunmadığı hususları araştırılmadan ve Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/2 E. Sayılı dava dosyası getirtilip incelenmeden, birleştirilememeleri halinde bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosya içerisine konularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden ve sanığa yüklenen suçun maddi ve manevi unsurlarının ne şekilde oluştuğu da açıklanmadan eksik soruşturmayla yazılı şekilde mahkümiyetine hükmolunması,
2-Kabul ve uygulamaya göre ise; bozmanın sanık lehine olduğu gözetilmeden ağır para cezasının fazla hükmolunması suretiyle CMUK.nun 326/son maddesine aykırı davranılması,
Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA