kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9963 E., 2002/9643 K.

DOLANDIRICILIK

HIRSIZLIK

KREDİ KARTINI KULLANMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas : 2002/9963
Karar : 2002/9643
Tebliğname : 6/2001126900
YARGITAY İLAMI

Dolandırıcılık suçundan sanık Murat’ın yapılan yargılanması sonunda: TCK. nun 504/3, 80, 522 ve 59. maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay 20 gün ağır hapis ve 6.936.951.388 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair SAMSUN 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.5.2001 gün ve 2001/26 Esas, 2001/102 Karar Sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 4.7.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle sanık vekillerinin yasal süresinden sonra vaki duruşmalı inceleme isteminin CMUK. nun 318. maddesi uyarınca reddine karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Saat toptancısı olan şikayetçinin yanında pazarlamacı olarak çalışan sanığın görevi ile ilgili olarak kullanılmak üzere verilen şikayetçi adına düzenlenmiş kredi kartını özel harcamalarında kullanmaktan ibaret eyleminin TCK. nun 491/3. madde ve fıkrasında öngörülen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek dolandırıcılık suçundan mahkümiyetine karar verilmesi,
2-Kabule göre; TCK. nun 503. maddesinde öngörülen ağır para cezasının nisbi nitelikte olouğu TCK. nun 80. maddesi ile arttırılamayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 2.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA