kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1998/12352 E., 1999/366 K.

TEHDİT

YARALAMA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas No :1998/12352

Karar No :1999/366

Tebliğname No:4/30358

Yaralama ve zorlama suçlarından sanıklar Mustafa ,Mehmet,
Yılmaz ve Yalçın hakkında TCY.nın 456/1,463. maddeleri uyarınca
tüm sanıkların 4’er ay hapis cezalarıyla hükümlülüklerine,
sanık Yalçın’ın zorlama suçundan beraatine ilişkin ÜRGÜP Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 1996/106 Esas, 1998/16 Karar sayılı ve 12.2.1998
tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi Üst C.Savcısı,sanıklar
Mehmet,Yalçın,Yılmaz, Mustafa müdafii ile katılan Emin
vekili tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay
C.Başsavcılığının 7.12.1998 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 14.12.1998
tarihinde daireye gönderilen dava dosyası başvurunun nitelik ve kapsamına
göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak;

A)-Katılan Emin ile tanıklar Fikret ve Burhan ‘dan sorularak katılandaki sağ
8.kot kırığının sanıklardan hangisinin eylemiyle oluştuğunun araştırılması ve sonucuna göre;

1-Kırma eylemini işleyen sanık belli olduğu takdirde o sanık hakkında
TCY.nın 456/1. ve diğer sanıklar için kanıtların kabul ediliş biçimi ve suçun
niteliğine göre aynı Yasanın 456/4. ya da 464/2;

2-Belirlenemediği takdirde tüm sanıklar hakkında aynı Yasanın
456/1,463;

Maddelerinin uygulanacağının gözetilmesi gerekirken,eksik soruşturma
ve yetersiz gerekçe ile yaralama suçundan hükümler kurulması,

B)-Sanık Yalçın’ın katılanı kavga esnasında “sizin kökünüzü
kaldıracağım” biçiminde tehdit ettiğinin oluş ve kabulden anlaşılması
karşısında, sanığın eyleminin TCY.nın 191/son.madde ve fıkrasına uyacağı,
öfkenin tehdit kastını kaldırmayacağı da gözetilmeden,genel kasıtla işlenen
tehdit suçunda özel kasıt arayan ve yasal olmayan gerekçeyle beraat hükmü
kurulması,

Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısı ile sanıklar Mehmet,Yalçın,Yılmaz,
Mustafa müdafii ve katılan Emin vekilinin temyiz nedenleri
ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA,
yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak
üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.1.1999 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi. 2.3.1999

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA