kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 1998/12289 E., 1998/13172 K.

IZRAR SUÇUNDA ŞİKAYETİN BULUNMAMASI

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK SUÇUNUN OLUŞMASI

“İçtihat Metni”T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİEsas No :1998/12289

Karar No :1998/13172

Tebliğname No : 10 /3678YARGITAY İLAMINas’ı ızrar suçundan sanıklar Durmuş ve Ali’nın yapılan
yargılanmaları sonunda; sanıklar hakkındaki kamu davasının önödeme nedeniyle
TCK.nın 518/2. 119. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılmasına ve müdahil’in
uğramış olduğu zarar miktarı olan 775.380.000 liranın sanıklardan alınıp
müdahile verilmesine dair ISPARTA Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25.11.1997
gün ve 1997/437 esas 1997/894 karar sayılı hükmün süre si içinde Yargıtay’ca
incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı
C.Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 30.11.1998 tarihinde daireye
gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya
içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının
reddine; Ancak:

TCK.nun 519. maddesinin uygulanabilmesi için öncelikle aynı yasanın 518.
maddesine göre hayvan sokan veya girmesine neden olan kişi hakkında eylemin
subutu ile mahkumiyet hükmü veril mesi gerekmekte olup ayrıca TCK.nun 119/7.
maddesinde de “Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan
kadırılması kişisel hakkın istenmesine ilişkin hükümleri etkilemez”
denilmekte isede ceza hakiminin kişisel hakka ancak bir mahkumiyetin sonucu
olarak hükmedebileceği maddedeki bu hüküm hukuk mahkemesinde kişisel hakların
istenebileceğini ifade ettiği cihetle; TCK.nun 119. maddesine göre önödeme
dolayısıyla kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde
sanık ile devlet arasındaki cezai nitelikteki ilişkinin sona ereceği bu
nedenle hakimin delil takdir yetkisininde kalmayacağı, düşme kararına rağmen
ceza mahkemesince tazminata hükmedilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde
zararın sanıklardan garameten alınıp müdahile verilmesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden
hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, bozmanın hükmü temyiz
etmeyen diğer sanıklar Ahmet Adat ve Niyazi Yasan’asirayetine 22.12.1998
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA