kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1999/22 E., 1999/1428 K.

TİCARETE HİLE KARIŞTIRMA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza DairesiBOZMA


Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No :1999/22

Karar No :1999/1428

Tebliğname No:4/119411


Ticarete hile karıştırma suçundan sanık Ramis hakkında TCY.nın
363/1,59.maddeleri uyarınca sanığın 5 ay hapis ve 133.000 lira ağır para
cezalarıyla hükümlülüğüne ilişkin GAZİOSMANPAŞA Asliye 1.Ceza Mahkemesinden
verilen 1996/1395 Esas, 1997/739 Karar sayılı ve 13.10.1997 tarihli hükmün
temyiz yoluyla incelenmesi sanık Ramis müdafii tarafından istenilmiş
ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 5.10.1998 tarihli
onama isteyen tebliğnamesiyle 4.1.1999 tarihinde daireye gönderilen dava
dosyası başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın eksik ağırlıklı sabunu satma eyleminin, hilenin önceden
yapılması ve mal varlığına zarar verilmesi karşısında, TCY.nın
503/1.maddesinde öngörülen dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden,
özel madde kapsamına girdiği gerekçesiyle TCY.nın 363/1.maddesinin
uygulanması,

Yasaya aykırı ve sanık Ramis müdafiinin temyiz nedenleri
yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN
BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp
sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
yeniden hüküm kurulurken CYY.nın 326/son.maddesinin gözetilmesine, 18.2.1999
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 2.3.1999

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA