kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2001/15823 E., 2002/883 K.

SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”


T.C.

Y A R G I T A Y
6. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

E : 2001/15823 TUTUKLU
K : 2002/883
T : 31.01.2002

* BİLİŞİM SUÇU
ÖZET : Sahte olarak oluşturulan banka kredi kartlarına yabancı ülke banka kredi kartı sahiplerine ait bilgileri bilişim sisteminde yer alan program ve verilerden yararlanarak haksız çıkar sağlamak için nakletmekten ibaret eylem, TCY.nın 525/a- 2 ve 80 maddelerine uyan suçu oluşturur.
( 765 s.m. 525/a-2,80)


Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık ve tutuklu Ç. E.nın hakkında yapılan yargılama sonunda: Mahkumiyetine dair İZMİR l.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.7.200l tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili ile duruşmalı olarak sanık savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 6.ll.200l tarihli tebliğname ile l2.ll.200l tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:


Bozmayı gerektirmiş, sanık Ç. E.nın savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA ilişkin oybirliğiyle alınan karar günü Yargıtay C.Savcısı önünde,sanık ve savunmanlarının yokluklarında açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA