kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/15439 E., 2002/6101 K.

CEZAEVİNDEN FİRAR

TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2001/ 15439
KARAR NO : 2002/ 6101
TEBLİĞNAME NO: 4/2000-125179

Cezaevinden firar etmekten sanık Rafet’in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (ANKARA) 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.6.2000 gün ve 296 esas, 202 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.12.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
Hükümlü olduğu cezayı çekmekte iken firar eden sanığın temel cezasının dört aydan eksik olamayacağı gözetilmeden, TCK.nun 299/1. madde ve fıkrasının 2. bendine yanlış anlam verilerek sonuç cezanın 4 aydan az olamayacağı kabul edilip indirim sonucu cezanın 4 aya çıkarılması,
Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 20.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA