kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/9427 E., 2003/5917 K.

SARKINTILIK

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
5. CEZA DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO:2002/9427
KARAR NO:2003/5917
TEBLİĞ. NO:5/2002-72987


Sarkıntılık suçundan sanık Kurban’ın yapılan yargılanması sonunda; yüklenen suçtan beraetine dair (HANAK) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 7.3.2002 gün ve 2001/64 Esas, 2002/22 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi O yer C.Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

TCK.nun 425. maddesi gereğince takibi şikayete bağlı olan sarkıntılık suçunun reşit bulunan müştekiye karşı işlenmiş olduğunun anlaşılmasına ve müştekinin 20.9.2001 günlü oturumda şikayetinden vazgeçtiğini beyan edip sanık tarafından da itiraz da bulunulmayıp kabul edilmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi gerekirken duruşmaya devamla beraet hüküm tesisi kanuna aykırı bulunduğundan hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA),
Ancak;
Bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün görüldüğünden CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye istinaden açılan kamu davasının TCK.nun 425 ve 99. maddeleri gereğince (DÜŞÜRÜLMESİNE), 5.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA