kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/8957 E., 2003/3871 K.

İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK

SUÇ KASTI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi


Y A R G I T A Y İ L A M I


ESAS NO : 2002/ 8957
KARAR NO : 2003/ 3871
TEBLİĞNAME NO: 8/2001-178755


6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Beytullah’ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (GÖRELE) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 3.7.2002 gün ve 32 esas, 102 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 9.7.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Sanığın, tanık Temel tarafından da doğrulanan ve aksi kanıtlanmayan aşamalardaki savunmasına ve dosya içeriğine göre, komşusunun koyun sürüsüne kurtların saldırması nedeniyle kendisinden acil yardım istemesi üzerine bulundurma ruhsatlı tabancasını evinden alıp 250 metre kadar uzaktaki sürünün yanına giderek bu tabanca ile kurtlara ateş etmekten ibaret eyleminde bulundurma ruhsatlı tabancasını taşıma kastı ile hareket ettiğinin kabulüne olanak bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu-ğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 25.9.2003 gününde oybirli-ğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA