kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/8930 E., 2002/10101 K.

EKSİK SORUŞTURMA

HIRSIZLIK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
Esas : 2002/8930
Karar : 2002/10101
Tebliğname : 11/2001145325
YARGITAY İLAMI

Hırsızlık suçundan sanıklar İbrahim ve Serhat’ın yapılan yargılanmaları sonunda: TCK. nun 494/1, 522, 59 ve 647 S.K. nun 6. maddeleri gereğince 17’şer gün hapis cezasıyla mahkümiyetlerine dair K Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 19.7.2001 gün ve 2001/11 Esas, 2001/170 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı ile sanık İbrahim vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 20.6.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
1-Sanık İbrahim’in aşamalarda suç tarihinde İstanbul’da H işletmesinde çalıştığını savunmasına ve sanık Serhan’ın suçu birlikte işledikleri yönündeki beyanından başka aleyhine delil bulunmamasına göre; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından, sanık İbrahim’in babası Fahrettin ile savunmasında ismini bildirdiği Ali’nin tanık sıfatıyla dinlenmeleri ve İstanbul’da faaliyet gösteren Abdurrahim isimli şahsa ait Hakan şirketinde suç tarihinde çalışıp çalışmadığı hususu araştırılıp, Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/15-212 esas ve karar sayılı ilamının da kesinleşip kesinleşmediği soruşturularak deliller bütün halinde değerlendirilerek hüküm tesisi gerekirken eksik soruşturmayla sanık İbrahim’in mahkümiyetine karar verilmesi,
2-TCK. nun 59. maddesi uygulamasında hesap hatası sonucu sanıklara birer gün fazla hapis cezası tayini,
3-Sanıklara hükmolunan 17 gün hapis cezalarının 647 Sayılı Yasanın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca maddede yazılı para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi zorunluluğu bulunduğunun gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık İbrahim vekili ve o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA