kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9507 E., 2002/9194 K.

BANKANIN ARACI KILINMASI

DOLANDIRICILIK

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas :2002/9507
Karar :2002/9194
Tebliğname :11/2001008801

YARGITAY İLAMI

Dolandırıcılık suçundan sanık Seyit’in yapılan yargılanması sonunda: TCK. nun 503/1, 522, 59 ve 647 SK. nun 6. maddeleri gereğince 1 sene 1 ay 10 gün hapis ve 8.368.680.554. TL ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair İSTANBUL 5. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.12.2000 gün ve 1999/181 Esas, 2000/328 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 22.3.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Şikayetçi Koçbank A.Ş. tarafından sanığın şirketine tahsis edilen ve kredi kartları üzerindeki bilgilerin satış belgesi veya alacak belgeleri üzerine geçirilmesini sağlayan özel baskı aleti olan “Imprınter”den sahte kredi kartları ile değişik tarihlerde birden çok slip çıkarıp parayı bankadan tahsil etmekten ibaret eylemin, ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 12.12.2000 gün ve 2000/6-200-243 sayılı kararında açıklandığı üzere sahte kredi kartlarının alışveriş yapılmış gibi Imprınterden geçirilip üretilen sahte slipleri ile banka aracı kılınmak suretiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK. nun 504/3 ve 80. maddelerin uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde aynı yasanın 503/ilk maddesiyle eksik ceza tayini isabetsizliği sanığa karşı temyiz olmadığından bozma sebebi sayılmamış ve bu nedenle tebliğnamdeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelikleri ve dereceleri taktir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 19.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA