kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/13080 E., 2003/11793 K.

KAÇAKÇILIK

LEHE KANUN UYGULAMASI

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

Esas No :2003/13080
Karar No :2003/11793
Tebliğname :7M/2003-30237

Y A R G I T A Y İ L A M I

1918 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar, Mehmet ve Arkadaşları haklarında yapılan duruşma sonunda: Beraatlerine dair HATAY Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.12.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, müdahil idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 20.6.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Sanık Seyhan tarafından muafen ithal edilen sakat aracının ithal amacı dışında kullanılması, devri, hibe edilmesi ve satışına yasal olanak bulunmamasına rağmen, aracın plakasında sakat amblemi ve üzerinde özel tertibatı bulunmadığı halde sanık Hikmet idaresinde zapt edildiği, olay sırasında ibraz edilen trafik ve tescil belgelerinin de sahte olduğu ve bu eylemlerin aracın ithal amacı dışında kullanılmasını sağlamaya yönelik bulunduğu cihetle atılı suç unsurlarının oluştuğu gözetilerek, temyiz dilekçesinde belirtilen mahkemenin 2002/144, 2002/287, 2002/209 ve 2002/310 esas sayılı dosyaları da incelenip, sanıkların olaydaki fonksiyonlarına göre hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı ve,
2-Hükümden sonra 19.7.2003 gün ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’u yürürlükten kaldıran 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun getirdiği lehe düzenlemeler ile TCK.nun 2.maddesi de göz önünde tutulup, sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilerek bir hüküm kurulmasının gerekmesi,
Bozmayı icabettirmiş olup, müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 8.12.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA