kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1998/10133 E., 1998/11698 K.

GÖREVDE KEYFİ DAVRANMA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :98/10133

Karar no :98/11698

Tebliğname no:4/8556Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan sanık Ali hakkında
TCY.nın 240,647 sayılı Yasanın 4,6.maddeleri uyarınca 1.825.000 lira ağır
para cezasıyla hükümlülüğüne, 3 ay memurluktan yoksun bırakılmasına ve
cezasının ertelenmesine ilişkin İSTANBUL Asliye 9.Ceza Mahkemesinden verilen
1996/380 Esas, 1997/996 Karar sayılı ve 22.10.1997 tarihli hükmün temyiz
yoluyla incelenmesi sanık Ali müdafii tarafından istenilmiş ve
temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 5.11.1998 tarihli bozma
isteyen tebliğnamesiyle 9.11.1998 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası,
başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın İstanbul 4.İdare Mahkemesi kararına karşı yakınıcıyı
eski görevine iade etmemekten olan eyleminin T.C.Yasasının 228.maddesinde
öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık Ali müdafiinin temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.12.1998 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA