kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 1998/10133 E., 1998/12221 K.

EROİN SATARAK ÖLÜME NEDEN OLMAK

OBJEKTİF SORUMLULUK

“İçtihat Metni”T.C

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİEsas No :1998/10133

Karar No :1998/12221

Tebliğname No : 10/11033 TUTUKLU

YARGITAY İLAMIEroin satarak ölüme neden olmaktan sanık İme’nin yapılan yargılanması
sonunda; eylemine uyan TCK. nın 405/. maddesi delaletiyle 407/2, 59/1.
maddeleri gereğince 30 yıl ağır hapis cezasıyla hükümlülüğüne, sanık hakkında
aynı eylemle ilgili İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/283 esas ve
1997/123 karar sayılı ilamıyla 6 yıl 8 ay ağır hapis cezası verilmiş
bulunduğundan bu cezanın mahsubu ile neticeten 23 yıl 4 ay ağır hapis
cezasıyla hükümlülüğüne ve TCK. nın 33. maddesi gereğince ceza müddetince
yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına dair İSTANBUL 3. Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen 09.07.1998 gün ve 1998/34 esas 1998/108 karar sayılı
hüküm resen temyize tabi olmakla beraber süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı
C.Başsavcılığının onama isteyen tebliğnamesi ile 20.10.1998 tarihinde daireye
gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Uyuşturucu madde temin etme suçları, kamunun sağlığına yönelik tehlike
suçlarıdır. Suçun oluşması için, kişilerin sağlığının bozulması yada ölmesi
sonucu aranmamıştır. Ancak, kişilerin sağlığının bozulması yada ölmesi, 407.
maddede cezayı artıran ve ağırlaştıran bir neden kabul edilmiştir. Bu duruma
objektif sorumluluk veya kusursuz sorumluluk yada kural dışı sorumluluk
denmektedir.

TCK. nın 407. maddesinin uygulanabilmesi için;

1-Fail, 403. maddenin 1,2,3 ve 5. bentlerinde yada 404. maddenin 1. bendinde
yazılı suçlardan birini işlemiş bulunmalıdır.

2-Failin işlediği suçun maddi konusunu oluşturan uyuşturucu maddenin
kullanılmasından dolayı, kullanan kişinin sağlığı bozulmuş ya da o kişi ölmüş
olmalıdır.

3-Failin işlediği uyuşturucu madde temin etme suçunun maddi unsurunu oluşturan
hareketlerden biri ile, sağlığın bozulması ya da ölüm arasında nedensellik
bağı bulunmalıdır.

4-Fail, sağlığın bozulması ya da ölüm sonucunu istemiş olmamalıdır. İstemiş
ise, ayrıca kasten müessir fiil ya da kasten adam öldürme suçundan da sorumlu
olur.

TCK. nın 407. maddesinde öngörülen durum bir objektif sorumluluktur. Objektif
sorumluluk ise olağan olmayan istisnai bir sorumluluk biçimidir. Bu nedenle,
407. maddenin uygulanması sırasında dar yorum ilkesi benimsenmeli; failin
eylemi ile sağlığın bozulması ya da ölüm arasında uygun, yakın, doğrudan ve
etkin nedensellik bağı aranmalıdır. Bu anlamda bir nedensellik bağının
kurulamadığı durumlarda sözü edilen madde uygulanmamalıdır.

Örneğin, failin hazırladığı uyuşturucu maddeyi kullanıcıya bizzat enjekte
etmesi veya uyuşturucu maddeyi birer kullanımlık ölçekte hazırlayıp, bu
durumu belirterek satması sonucu, kendisine uyuşturucu madde enjekte edilen
veya bir ölçek uyuşturucu maddeyi kullanan kişinin sağlığının bozulması ya da
ölmesi durumunda, failin fiili ile sağlığın bozulması ya da ölüm arasında
belirtilen anlamda nedensellik bağı vardır. Buna karşılık, 20 gram uyuşturucu
madde satın alan ve bunun 5 gramını bir doz olarak veya birer kullanımlık
dozlardan ikisini birlikte kullanan kişinin sağlığının bozulması ya da ölmesi
durumunda satıcının fiili ile sağlığın bozulması veya ölüm arasında değinilen
biçimde nedensellik bağı yoktur.

Sanğın hazırlık ifadesine, diğer sanık Puzant ve Nasip’in anlatımlarına, Adli
Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin otopsi raporuna, dosyadaki diğer delillere
ve mahkemenin kabulüne göre; olay günü Puzant Bal’ın 2 milyon lira ve Eva
Sabine Hasse Kulaber isimli bayanın 3 milyon lira vererek sanıktan kullanmak
amacı ile birer miktar eroin satın aldıkları, saat 20.00 sıralarında birlikte
Nasip Tavlayan’ın evine gittikleri, her biri kendisine ait eroini
sıvılaştırıp şırınga ile kendi koluna enjekte ettiği, bu evde uzunca bir süre
oturdukları, saat 04.00 sıralarında kendi evlerine gitmek üzere ayrıldıkları,
Eva’nın yolda fenalaşarak düşüp bayıldığı, devriye görevi yapan polislerin
durumu görüp Eva’yı hastaneye götürdükleri, ancak eroin kullanmasına bağlı
olarak Eva’nın öldüğü anlaşılmaktadır.

Eva’nın ölümü ile sanığın fiili arasında yukarıda belirtilen anlamda bir
nedensellik bağı bulunmamaktadır. Ölüm, Eva’nın fazla miktarda eroin
kullanmasından, dolayısı ile kendi fiilinden meydana gelmiştir.

Puzant ve Eva’ya uyuşturucu madde satma suçundan daha önce hakkında verilen
mahkumiyet kararının kesinleştiği de dikkate alınarak; sanığın, Eva’nın
ölümünden sorumlu tutulmaması gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden,
RESEN DE temyize tabi olan hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA,
10.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA