kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/13681 E., 2004/11159 K.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/13681
Karar no :2004/11159
Tebliğname no: :4/2003/817

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; köy muhtarı olan sanığın, “ hayvanların içme suyunun giderilmesi için çeşme yapılması” işine harcamak amacıyla köy halkından makbuzsuz para toplayıp bunları gelir defterine düzenli biçimde kaydetmediği gibi harcamalarını da belgelendiremediğinin anlaşılması karşısında eyleminin görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraatine hükmolunması,
Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA