kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1998/11652 E., 1998/12152 K.

GÖREVİ SAVSAMA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :98/11652

Karar no :98/12152

Tebliğname no:4/20814Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan sanık Erdal hakkında
TCY.nın 240/2,72,647 sayılı Yasanın 4,6.maddeleri uyarınca 2.660.000 lira
ağır para cezasıyla hükümlülüğüne, 6 ay memurluktan yoksun bırakılmasına ve
cezasının ertelenmesine ilişkin AYVALIK Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
1997/495 Esas, 1997/615 Karar sayılı ve 30.12.1997 tarihli hükmün temyiz
yoluyla incelenmesi sanık Erdal Güner tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş
olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 27.11.1998 tarihli bozma isteyen
tebliğnamesiyle 7.12.1998 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası,
başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Jandarma karakol komutanı olan sanık hakkında, içkili gazinonun
izin belgesiz açılıp çalışmasına izin verdiğine ilişkin kanıtlar
gösterilmeden, izin belgesiz olarak açılıp çalıştırıldığını bildiği işyeriyle
ilgili kapatma işlemi yapmamaktan ibaret eylemi nedeniyle T.C.Yasasının
230/1.maddesi yerine, açılış gecesinde işyerine gelip bir yaralama eylemine
el koyması karşısında bilerek izin verdiği yolundaki varsayıma dayanan
gerekçeyle, aynı Yasanın 240/2.maddesinin uygulanması,

2- T.C.Yasasının 20.maddesi gözetilmeden ve gerekçesi gösterilmeden,
memurluktan yoksun bırakılma cezasının alt sınırın üstünde belirlenmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Erdal’ın temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA,yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.12.1998 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA