kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1998/11002 E., 1998/11694 K.

İFTİRA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :98/11002

Karar no :98/11694

Tebliğname no:4/17713İftira suçundan sanık Naim hakkında TCY.nın 285/1,647 sayılı
Yasanın 4,6.maddeleri uyarınca 450.000 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne
ve cezasının ertelenmesine ilişkin MADEN Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
1994/118 Esas, 1997/50 Karar sayılı ve 16.10.1997 tarihli hükmün temyiz
yoluyla incelenmesi sanık Naim tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş
olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 19.11.1998 tarihli bozma isteyen
tebliğnamesiyle 23.11.1998 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası,
başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanıkça gönderilen ihbar yazılarında yakınanın adından söz
edilmeyip, Aydın ve 52 .. 9088 plaka sayılı araçtan söz edilmesi
karşısında, anılan aracın sahibi ya da şoförünün yakınıcı Mehmet ile
bağlantısının olup olmadığı, ne suretle yakınan hakkında soruşturma yapıldığı
araştırılıp, ihbarda yakınanın hedef alındığının kanıtlanması halinde iftira,
belirli bir kişinin hedeflenmemesinde ise suç uydurma suçunun oluşacağı
gözetilmeden, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik soruşturma ve
yasal olmayan gerekçeyle hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık Naim’in temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.12.1998 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA