kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/15074 E., 2001/12374 K.

TAKSİTLENDİRME

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ


E. 2001/15074
K. 2001/12374
T. 27.06.2001

Tebliğname :2000/86954
Ayşegül ve Yasemin’e müessir fiilden sanık A.M.B. ve
kardeşlerine müessir fiilden sanık O.B. haklarında yapılan
duruşma sonunda; Mahkumiyetlerine dair (ANKARA) 11.Sulh Ceza
Mahkemesinden verilen 30.3.2000 tarihli hükmün Yargıtayca
incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde dilekçeyle istenmek
ve dava evrakı C.Başsavcılığının 11.5.2001 tarihli
tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan
sonra gereği düşünüldü;
Sanıklar hakkında müessir fiil suçundan açılan şahsi
davanın yapılan yargılaması sonucunda; eylemin TCK.nun 456/4.
maddesine uygun gerçekleştiğinin kabulü ile kurulan hükümde; suç
niteliğinin belirlenmesinde ve uygulanan kanun maddesinde bir
isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
4616 Sayılı (23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan
Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair
Kanun)’un 22.12.2000 tarihinde 24268 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmesi karşısında;
Uygulama maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın
üst sınırı, suç tarihinin 23 Nisan 1999’dan önceye ait olması ve
sanığa yükletilen suçun Kanunun 1. maddesi 5.fıkrasındaki kapsam
dışı suçlar içinde yer almaması gözetilerek, 6.fıkrasında
öngörülen koşullar araştırıldıktan sonra 4.fıkrası uyarınca
davanın ertelenmesine yer olup olmadığının değerlendirilmesinde
zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu
itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı
istem gibi BOZULMASINA, 27.06.2001 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA