kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/14973 E., 2002/7087 K.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

PARAYA ÇEVİRME

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2001/ 14973
KARAR NO : 2002/ 7087
TEBLİĞNAME NO: 8/2001-16356

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Muharrem’in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (HÜYÜK) Sulh Ceza Mah-kemesinden verilen 3.10.2000 gün ve 62 esas, 180 karar sayılı hükmün süresi için-de Yargıtay’ca incelenmesi Mahalli ve Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş ol-duğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 4.12.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
Sanığın geçmiş hükümlülüğünün aradan 5 yıldan fazla sürenin geçmiş ol-ması nedeniyle silinme koşullarının gerçekleştiği ve geçersiz kalması karşısında hakkında tayin edilen 20 günlük kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. maddesinin 2. fıkrasındaki zorunluluk gözönüne alınarak para cezasına veya diğer tedbirlerden birine çevrilmesi gerekliliğinin düşünülmemesi,
Bozmayı gerektirmiş mahalli ve Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZUL-MASINA), 17.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA