kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1998/11904 E., 1999/266 K.

YALAN TANIKLIK

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :1998/11904

Karar no :1999/266

Tebliğname no:4/24181Yalan tanıklık yapma suçundan sanık Gültan hakkında TCY. nın
286/1,59,647 sayılı Yasanın 4,6.maddeleri uyarınca 750.000 lira ağır para
cezasıyla hükümlülüğüne,cezasının ertelenmesine ilişkin AKYAKA Asliye Ceza
Mahkemesinden 1997/122 Esas, 1997/150 Karar sayılı ve 24.12.1997 tarihli
hükmün temyiz yoluyla incelenmesi O yer C.Savcısı tarafından istenilmiş ve
temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C.Başsavcılığının 2.12.1998 tarihli bozma
isteyen tebliğnamesiyle 7.12.1998 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası,
başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın eşi Fahrettin’in yakınması üzerine Adil
hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında tanık olarak C. Savcılığına
verdiği 6.2.1997 tarihli anlatımında “Adil, eşimin üzerine korkutmak
için ateş etti” biçimindeki anlatımının tersine yargılamasının yapıldığı
Akyaka Asliye Ceza Mahkemesinin (1994/41 esas,1997/18 karar sayılı dosya).
15.7.1997 günlü oturumunda “kavgayı görmedim, olay günü Kars’ta idim”
biçimindeki anlatımı arasındaki çelişkinin giderilmesi için sorulduğunda
”şimdi eşim bu şekilde anlatımda bulunmamı istediğinden böyle söylemek
zorunda kaldım” diyerek mahkeme anlatımının doğruluğunu belirterek gerçeğe
dönmesi karşısında, T.C.Yasasının 289/1.madde ve fıkrası uyarınca cezadan
bağışık(muaf) tutulması gerektiği gözetilmeden, aynı Yasanın 286/1.madde ve
fıkrası

uyarınca hükümlülük kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.1.1999 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi. 26.2.1999.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA