kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1998/11821 E., 1999/590 K.

YARALAMA

“İçtihat Metni”


T.C

Y A R G I T A Y

4.Ceza Dairesi

BOZMA

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no :1998/11821

Karar no :1999/590

Tebliğname no:4/25358Yaralama suçundan sanık Aziz hakkında TCY.nın 456/2,51/1, 59,
647 sayılı Yasanın 6.maddeleri uyarınca sanığın 1 yıl 2 ay 15 gün hapis
cezasıyla hükümlülüğüne, cezasının ertelenmesine ilişkin İSTANBUL Asliye
13.Ceza Mahkemesinden verilen 1997/882 Esas, 1997/1185 Karar sayılı ve
10.12.1997 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi sanık Aziz
müdafii tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay
C.Başsavcılığının 2.12.1998 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 7.12.1998
tarihinde daireye gönderilen dava dosyası, başvurunun nitelik ve kapsamına
göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Ayaktaki kırığın itmeden mi yoksa taburenin vurulmasından mı
kaynaklandığının saptanması, itmeden kaynaklandığı anlaşıldığı takdirde
eylemin kastın aşılması sonucu olup olmadığının tartışılması gerekirken,
eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

2-TCY.nın 59.maddesiyle yapılan indirim sonucu 1 yıl 3 ay hapis cezası
yerine eksik ceza verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Aziz müdafiinin temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken CYY.nın
326/son.maddesinin gözetilmesine, 3.2.1999 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA