kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2001/16492 E., 2002/1642 K.

ELEKTRİK SAYACINA MÜDAHALE

HIRSIZLIK

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y
6. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2001/16492
K. 2002/1642
Tebliğname :6/100917Hırsızlıktan sanık G.K.nın hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair BOĞAZLIYAN Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.5.2000 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 21.11.2001 tarihli tebliğname ile 26.11.2001 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın işyerinde takılı sayaç ile TEDAŞ’a abone olmadan elektrik akımı kullanması; taraflar arasında hukuksal anlaşmazlık niteliğinde olup hırsızlık suçunun yasal ögelerinin bulunmadığı, sayacının iki kez mühürlendiği ve sanığın her defasında bu mühürleri sökerek elektrik kullanmaya devam etmesi eyleminin ise TCK.nun 274, 80.maddelerinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

a-) Sanığın kamu davası açıldıktan sonra elektrik bedelini ödediğinin anlaşılması karşısında olayda uygulama yeri bulunmayan TCK.nun 523/2.maddesiyle cezadan indirim yapılması,

b-) TCK.nun 59/2.maddesi ile indirim uygulanırken 1 yıl 3 ay 16 gün yerine, 1 yıl 1 ay 16 gün olarak eksik hapis cezasına hükmedilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık G. K.’nın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 12.02.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA