kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/7893 E., 2004/6117 K.

 

SÖVME

SÖVMEDE ALENİYET UNSURU

“İçtihat Metni”

T.C.

YARGITAY BOZMA

4.Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/7893

Karar no :2004/6117

Tebliğname no: :4/2002/150037

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre suç çokluğunun gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozmayı gerektirmediği yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sövme suçunun, yakınanın makam odasında işlendiğinin anlaşılması karşısında bu yerin herkese açık yerlerden sayılmayacağı gözetilmeden TCY.nın 482. maddesinin 2. fıkrası yerine 3. fıkrası uygulanarak karar verilmesi,

2-Para cezaları belirlenirken hükümden sonra yürürlüğe giren ve TCY.nın 30. maddesini değiştiren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünün gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirdiğinden ve sanık Hasan’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11.5.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA