kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/18406 E., 2003/3824 K.

 

EKSİK SORUŞTURMA

YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEK

 

“ÖZET”

SANIĞIN HACİZLİ MALI YERİNDEN SÖKÜP SATIŞ YERİNE GÖTÜREMEYECEĞİ VE MALDA BAŞKA HACİZLER BULUNDUĞU YÖNÜNDEKİ SAVUNMALARI ARAŞTIRILMALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın savunmasında kurulu durumdaki derin kuyu su pompası olan hacizli malı söküp satış yerine götürmesinin olanaklı bulunmadığını ve götürmeyeceğini, ayrıca üzerinde başkaca hacizlerin de bulunduğunun bildirilmesi karşısında bu hususlar araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ve soruşturma sonucu hükümlülük kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Yaşar’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA