kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/2820 E., 2003/3454 K.

 

İŞGAL VE FAYDALANMA

TEŞEBBÜS

 

 

 

“ÖZET”

İDDİANAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHE KADAR BİNANIN SEVİYESİNİN TESPİTİ BAKIMINDAN MAHALLİNDE UZMAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ARACILIĞI İLE ZABIT MÜMZİİ TANIKLARIN EN AZ BİRİNİN YER GÖSTERMESİ SURETİYLE YAPILACAK KEŞFİN SONUCUNA GÖRE İNŞAAT SU BASMANI SEVİYESİNE GELİNCEYE KADARKİ SAFHADA EKSİK TEŞEBBÜS SU BASMANI TAMAMLANARAK DUVARLAR ÖRÜLÜP BİTİRİLMİŞ, ÇATI TAMAMLANMAMIŞ İSE TAM TEŞEBBÜS, ÇATI KAPATILMIŞ İKAMET EDİLEBİLİR HALDE İSE EYLEMİN TAMAMLANMIŞ OLDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekte evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere gerekçeye ve uygulamaya göre sanık Lütfü hakkında verilen hükmün (ONANMASINA),

2- Erdal hakkında yapılan hükme yönelik temyize gelince;

 

Uygulamaya göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;

Orman boşluğuna bina yapmak suretiyle işgal ve faydalanmada bulunduğu anlaşılan sanığın eyleminde mahallinde uzman inşaat mühendisi aracılığı ile zabıt mümzii tanıkların en az birinin yer göstermesi suretiyle keşif yapılarak sanık, zabıt mümziileri ve varsa tanıklar dinlenip Dairemizin süreklilik gösteren uygulamasına göre inşaat su basmanı seviyesine gelinceye kadarki safhada eksik teşebbüs, su basmanı tamamlanarak duvarlar örülüp bitirilmiş, çatı tamamlanmamış ise tam teşebbüs, çatı kapatılmış, ikamet edilebilir halde ise eylemin tamamlanmış olduğu kabul edildiğinden iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar binanın tamamlanıp tamamlanmadığı araştırılarak kesin şekilde belirlendikten sonra TCK.nun 61. ve 62. maddelerinin tartışılması gerekirken eksik inceleme ile hükmün tesisi,

Bozmayı gerektirmiş O Yer C.Savcılarının, sanığın müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 9.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA