kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/2699 E., 2003/3339 K.

 

ORMAN SAYILMAYAN ARAZİDE YANGINA NEDEN OLMAK

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN ORMAN SAYILMAYAN ARAZİDEKİ DİKENLERİ YAKTIĞI ANCAK KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜĞÜ VE YANAN SAHANIN DEVLET ORMANINA EN YAKIN MESAFESİNİN 1000 METRE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASINA GÖRE SANIĞIN EYLEMİNİN 6831 SAYILI YASANIN 110/1-C MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;

1- Olay yeri tesbit tutanağı içeriği mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi raporu, samimi ikrardan sanığın hayvan otlatırken ısınmak için orman sayılmayan arazideki geven tabir edilen küçük toplu dikenleri dikili halde iken yaktığı ancak kısa sürede Jandarma tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldüğü ve yanan sahanın devlet ormanına en yakın mesafesinin 1000 metre olduğunun anlaşılmasına göre sanığın eyleminin 6831 sayılı Yasanın 4114 sayılı Kanunla değişik 76/d maddesi delaletiyle 110/1-C maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeyerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

Kabule görede;

2- 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan hafif para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

3- TCK.nun 55/3. maddesi uygulamasında hatalı işlem sonucu hafif para cezasının fazla tayini,

 

Bozmayı gerektirmiş Yerel C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 4.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA