kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/28519 E., 2003/1491 K.

 

KAVGADA SİLAH ÇEKMEK

ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA

 

“ÖZET”

SUÇTA KULLANILAN ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA, KİŞİNİN MEMURİYETİ SÜRESİNCE DEVLET MALI SİLAH SAYILMAYACAĞINDAN TCK.NUN 281. MADDESİNİN UYGULANMAMASI İSABETLİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Kavgada silah çekmek suçundan sanık Mahmut’un yapılan yargılaması sonucunda, mahkumiyetine dair (Düzce ikinci Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 21.11.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının S.7.2001 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 7.5.2002 gün ve 2002/4-116 Esas 2002/245 sayılı Kararında da belirtildiği üzere; zati demirbaş tabancalar, kişinin memuriyeti süresince devlet malı silah sayılamayacağından mahkemece TCK.nun 281.maddesinin uygulanmaması isabetli olup tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün (ONANMASINA), 19.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA